Doen Kindercoaching Breda

Manieren van DOEN!

Eerste Hulp Bij Boosheid: doe het zo!Gratis E-book klik hier

Boos? Mooi zo! workshopWorkshop klik hier

De boosheid de baas trainingTraining klik hier

Boosheid in balans individuele begeleidingIndividueel traject klik hier

LeerproblemenLeerproblemen klik hier

 

De Kernvisie methode: hulp bij leerproblemen

Soms heeft boosheid een oorzaak die te maken heeft met de manier van leren van je kind. Kinderen die leerproblemen hebben als: dyslexie, dyscalculie, automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen behalen onvoldoende resultaten op school.

Door de frustratie daarover raken kinderen gedemotiveerd en krijgen last van faalangst, concentratieproblemen en belemmerende overtuigingen. Veel van de problemen verdwijnen doordat je kind merkt dat het een heleboel meer kan dan het zelf - en vaak oook de omgeving - denkt. De inspanningen die je kind doet leveren met inzet van de Kernvisiemethode wél en snel resultaten op. Ook angsten, fobieën, slecht slapen, bang in het donker, niet naar school willen of durven vinden vaak hun oorsprong in de leerproblemen en kunnen met succes behandeld worden.

Leerstrategieën

Kinderen met deze leerproblemen hebben één ding gemeen: ze hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken, de rechtsgeoriënteerde leerstrategie. Zij maken gebruik van de combinatie van visueel en gevoelsmatig (kinesthetisch) denken.

Op school bieden de leerkrachten hun lessen aan voor kinderen die met hun linkerhersenhelft denken en leren. Zij zijn rationeel en auditief ingesteld. Voor kinderen die beelddenken en gevoelsmatig denken sluit dat niet aan op hun manier van leren. Zo ontstaat er een leerachterstand die eigenlijk niets te maken heeft met de intelligentie van je kind.

Beelddenken en associëren

Als je tegen je kind het woord SCHIP zegt ziet het niet het woord SCHIP maar een boot met daarop mensen, piraten, Sinterklaas, de zee, de wind. Hele verhalen spelen zich dan in zijn hoofd af. Ondertussen gaat de informatiestroom van buitenaf door maar die mist je kind. Hij heeft namelijk nog heel andere dingen in zijn hoofd. En dan staat de volgende informatie al weer klaar. Maar die sluit niet aan op de eerder gemiste informatie. Je kind begrijpt er niets meer van, vult de tijd met andere dingen, doet uitbundig of trekt zich terug. Omdat andere kinderen de leerstof wel oppakken en begrijpen trekt je kind de conclusie dat het toch wel dom moet zijn. En zo ontstaat er ruimte voor faalangst, belemmerende gevoelens en negatieve gedachten.

Krachtig Anders Leren

De Kernvisie methodiek voorziet in een aapak waarin de leerstof door het kind visueel wordt gemaakt, het zelf verkeerde woordbeelden uit het hoofd verwijdert en er de juiste voor in de plaats zet. Je kind leert op een natuurlijke manier, vanuit zijn persoonlijke kracht. Zo krijgt het weer plezier in leren en dat versterkt op zijn beurt de motivatie van je kind weer. Het wordt assertiever, enthousiaster, ze vindt leren leuker, presteert beter op school en krijgt meer tijd om te spelen.

Meer informatie op www.kernvisiemethode.nl


naar boven

Ja, stuur mij het
GRATIS E-book

Eerste hulp bij boosheid:
doe het zo!

De 4 geheimen voor een liefdevol en effectief contact met je kind.

Bovendien ontvang je regelmatig waardevolle tips over positief opvoeden.

gratis e-book: eerste hulp bij boosheid

JA, stuur mij het gratis
e-book en de tips!
E-mail:
Voornaam:
 

- Privacy gegarandeerd
- Geen spam
- Simpel afmelden